Blog a 99%-nak

Mi a szociáldemokrácia?

Ez a cikk több mint 4 éves.

Nemrég egy ismerősöm egy ivótársaságban a hatodik söre után megkérdezte politikai beállítottságom. Mikor mondtam, hogy szociáldemokrata vagyok, elsötétült az arca. Ezután végighallgattam egy 15 perces eszmefuttatást arról, hogy a baloldaliság azért problémás, mert a szegények nem anyagi helyzetük, hanem motivációjuk hiánya miatt szegények, azt pedig az állam nem tudja megváltoztatni. 

„Az én családom szegény volt, én pedig már nem vagyok az, mert felküzdöttem magam. És ez nem az állami ellátórendszernek, hanem a szorgalmas munkának köszönhető.”

Hál’ Istennek ismerősömet hamar tovább sodorta az éjszaka. Mindenesetre a dolog azért elgondolkodtatott, és összegyűjtöttem, hogy szerintem mit jelent ma szociáldemokratának lenni Magyarországon. 

Alapelvek 

A szociáldemokrácia egy ideológia, amelynek fő célja az esélyegyenlőség megteremtése a társadalomban. Minél több embereknek van valódi lehetősége növelni az életszínvonalát, annál több ember életszínvonala emelkedik. A szociáldemokraták egy olyan társadalom kialakításán dolgoznak, amelyben a dolgozó emberek előrejutnak, és magas életszínvonalat teremtenek maguknak.

A szociáldemokrácia legfontosabb alapelvei:

  1. Esélyegyenlőség: Az élet versenypályáján nem mindenki indul azonos esélyekkel. Azok a családok, amelyek nem férnek hozzá jó minőségű oktatáshoz, magas színvonalú egészség- és nyugdíjbiztosításhoz, minőségi lakhatáshoz és közlekedési lehetőségekhez nem ugyanolyan esélyekkel indulnak, mint amely háztartások számára ezek a szolgáltatások elérhetők. Ezek a szolgáltatások nagyban megkönnyítik az alacsonyabb jövedelműek számára anyagi helyzetükből való kitörést. A szociáldemokraták szerint ezért az államnak részben vagy teljes egészében magára kell vállalnia e szolgáltatások biztosítását. 
  2. Igazságos közteherviselés: Egy szociáldemokrata államban a társadalom magasabb jövedelmű rétegei teremtik meg adójukkal a kiemelkedés lehetőségét az alacsonyabb jövedelműek számára. (szolidaritást vállalnak) Ezt a progresszív adórendszer teszi lehetővé, amelyben a magasabb jövedelmű rétegek magasabb adókulccsal adóznak.
  3. Piacgazdaság: A szociáldemokraták hisznek a piacgazdaságban. Ugyanakkor felismerik, hogy a jelenlegi kapitalista rendszernek komoly problémái vannak, melyeket reformok útján orvosolni kell. (Pl. klímaváltozás, egyenlőtlenségek növekedése, monetáris rendszer problémái, gazdasági válságok, a munkabérek leszakadása) 
  4. Szakszervezetek: A társadalom jólétét jelentős részben az biztosítja, hogy a dolgozó magyar emberek tömegei szakszervezetekbe tömörülve képviselik érdekeiket munkaadóikkal szemben. A dolgozók így folyamatosan magasabb béreket és jobb munkakörülményeket képesek kialkudni maguknak.
  5. Liberális demokrácia: A szociáldemokraták hisznek a liberális – más néven nyugati stílusú – népképviseleti demokráciában. A liberális demokrácia egy olyan államszervezési forma, amely a többpártrendszeren, a hatalmi ágak megosztásán, az emberi- és polgári jogok védelmén, és a jogállamiságon alapszik. 

Példa arra, hogy miért hasznos az esélyegyenlőség: felsőoktatás 

A főiskola vagy egyetem elvégzése az egyik legjobban megtérülő befektetés. Eleinte többlet költségekkel jár (későbbre tolódó munkavállalás, megélhetési költségek, tandíj) azonban hosszú távon jóval magasabb fizetést jelent a munkavállalás évei alatt. 

A magasabb fizetés pedig magasabb adóbevételt.

A probléma, hogy sok család, különösen az alacsony jövedelmű és/vagy többgyerekes családok, nem tudják kifizetni a kezdeti beruházást. Ilyenkor a leendő hallgató vagy munkát kényszerül vállalni a tanulmányai mellett (ami értelemszerűen hátráltató tényező), vagy lemond a felsőoktatásról, mint opcióról. Az ilyen szituációban lévő fiatalok/családok megsegítése egy jól megtérülő beruházás az állam (és az egész társadalom) számára.

És működik? 

Magyarországon még soha nem jött létre szociáldemokrata rendszer és soha nem voltak szociáldemokraták tartósan kormányon. A fejlett világ jelentős részén (angolszász államokban, valamint Nyugat- és Észak Európában) a II. világháború után kb. 40 éven keresztül rendkívül elterjedt, gyakorlatban is kimagaslóan jól működő szociáldemokrata rendszerek alakultak ki. A szociáldemokrácia Észak Európában működő változata, az ún. északi modell a mai napig a világ legsikeresebb államainak szervezési alapelve.

A szociáldemokrácia, mint politikai gazdasági ideológia egyik legjobb magyar értelmezésű munkája Pogátsa Zoltán könyve, a „Magyarország politikai gazdaságtana”. A könyv az északi modell magyarországi meghonosításának lehetőségéről szól. Ha felkeltettem az érdeklődésed, és 3 percnél több időd van, ezt olvasd el mindenképp!